GMT Event Actual Previous
Monday, May 29
22:45 Building Permits s.a. (MoM) -2.6% 7.0%
23:01 BRC Shop Price Index (YoY) 9.0% 8.8%
Tuesday, May 30
01:30 Building Permits (YoY) -24.1% -17.3%
01:30 Building Permits (MoM) -8.1% -1.0% Revised from -0.1%
07:00 Gross Domestic Product (YoY) 0.6% 0.7% Revised from 0.8%
07:00 Gross Domestic Product s.a. (QoQ) 0.3% 0.0%
07:00 KOF Leading Indicator 90.2 96.1 Revised from 96.4
12:30 Current Account -10.64B
13:00 S&P/Case-Shiller Home Price Indices (YoY) 0.4%
13:00 Housing Price Index (MoM) 0.5%
14:00 Consumer Confidence
14:30 Dallas Fed Manufacturing Business Index -23.4
15:30 3-Month Bill Auction 5.25%
15:30 6-Month Bill Auction 5.17%
17:00 Fed's Barkin speech
23:00 RBA's Governor Lowe speech
Wednesday, May 31
01:00 ANZ Activity Outlook -7.6%
01:00 ANZ Business Confidence -43.8
01:30 Private Sector Credit (MoM) 0.3%
01:30 Private Sector Credit (YoY) 6.8%
01:30 Construction Work Done -0.4%
01:30 Monthly Consumer Price Index (YoY) 6.1%
06:30 Real Retail Sales (YoY) -1.9%
08:00 ZEW Survey – Expectations -33.3
11:00 MBA Mortgage Applications -4.6%
12:30 Gross Domestic Product Annualized 0.0%
12:30 Gross Domestic Product (MoM) 0.1%
12:30 Gross Domestic Product (QoQ) 0.0%
12:50 Fed's Bowman speech
12:55 Redbook Index (YoY) 1.5%
13:15 BoE's Mann speech
13:45 Chicago Purchasing Managers' Index 48.6
14:00 JOLTS Job Openings 9.590M
16:30 Fed's Harker speech
17:30 Fed's Jefferson speech
18:00 Fed's Beige Book
20:30 API Weekly Crude Oil Stock -6.79M

Ngay sau khi bạn mở hoặc đóng vị thế giao dịch của mình, chênh lệch sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn, đây là sự khác biệt giữa giá hỏi và giá thầu hiện tại. Xin lưu ý: Alpho có quyền mở rộng chênh lệch theo quyết định của mình, giảm đòn bẩy, đặt giới hạn tối đa của đơn hàng và tổng mức tiếp xúc của khách hàng. Alpho cũng có quyền tăng ký quỹ trong những tình huống khi điều kiện thị trường yêu cầu như vậy.