GMT Event Actual Previous
Friday, Sep 29
12:30 Wholesale Inventories -0.1% -0.2%
12:30 Personal Income (MoM) 0.4% 0.2%
12:30 Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) 0.1% 0.2%
12:30 Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) 3.5% 3.4% Revised from 3.3%
12:30 Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) 0.4% 0.2%
12:30 Personal Spending 0.4% 0.9% Revised from 0.8%
12:30 Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) 3.9% 4.3% Revised from 4.2%
13:45 Chicago Purchasing Managers' Index 44.1 48.7
14:00 Michigan Consumer Sentiment Index 68.1 67.7
14:00 UoM 5-year Consumer Inflation Expectation 2.8% 2.7%
16:00 Grain Stock Report
17:00 Baker Hughes US Oil Rig Count 507
20:30 CFTC Gold NC Net Positions $135.2K
20:30 CFTC Oil NC Net Positions 328.4K
20:30 CFTC S&P 500 NC Net Positions $-139K
20:30 CFTC GBP NC Net Positions £33.7K
20:30 CFTC AUD NC Net Positions $-96.9K
Saturday, Sep 30
24h Daylight Saving Time
Sunday, Oct 01
24h Labour Day
21:45 Building Permits s.a. (MoM) -5.2%
22:00 S&P Global Manufacturing PMI 48.2
Monday, Oct 02
00:00 TD Securities Inflation (MoM) 0.2%
00:00 TD Securities Inflation (YoY) 6.1%
06:00 Nationwide Housing Prices n.s.a (YoY) -5.3%
06:00 Nationwide Housing Prices s.a (MoM) -0.8%
06:30 Real Retail Sales (YoY) -2.2%
07:30 SVME - Purchasing Managers' Index 39.9
08:30 S&P Global/CIPS Manufacturing PMI 44.2
13:30 S&P Global Manufacturing PMI 48
13:45 S&P Global Manufacturing PMI 48.9
14:00 ISM Manufacturing Employment Index 48.5
14:00 ISM Manufacturing Prices Paid 48.4
14:00 ISM Manufacturing PMI 47.6
14:00 ISM Manufacturing New Orders Index 46.8
14:00 Construction Spending (MoM) 0.7%
15:00 Fed's Chair Powell speech
15:00 Fed's Harker speech
15:00 BoE's Mann speech
15:30 6-Month Bill Auction 5.31%
15:30 3-Month Bill Auction 5.33%

Ngay sau khi bạn mở hoặc đóng vị thế giao dịch của mình, chênh lệch sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn, đây là sự khác biệt giữa giá hỏi và giá thầu hiện tại. Xin lưu ý: Alpho có quyền mở rộng chênh lệch theo quyết định của mình, giảm đòn bẩy, đặt giới hạn tối đa của đơn hàng và tổng mức tiếp xúc của khách hàng. Alpho cũng có quyền tăng ký quỹ trong những tình huống khi điều kiện thị trường yêu cầu như vậy.