GMT Event Actual Previous
Sunday, Apr 11
24h IMF Meeting
Monday, Apr 12
13:00 BoE's Tenreyro speech
14:30 Bank of Canada Business Outlook Survey
15:30 6-Month Bill Auction 0.035%
15:30 3-Month Bill Auction 0.02%
17:00 3-Year Note Auction 0.355%
17:00 Fed's Rosengren speech
17:00 10-Year Note Auction 1.523%
18:00 Monthly Budget Statement $-311B
22:00 NZIER Business Confidence (QoQ) -6%
22:45 Electronic Card Retail Sales (MoM) -2.5%
22:45 Electronic Card Retail Sales (YoY) -5.3%
23:01 BRC Like-For-Like Retail Sales (YoY) 9.5%
Tuesday, Apr 13
n/a HIA New Home Sales (MoM) 22.9%
01:30 National Australia Bank's Business Confidence 16
01:30 National Australia Bank's Business Conditions 15
06:00 Industrial Production (YoY) -4.9%
06:00 Industrial Production (MoM) -1.5%
06:00 Manufacturing Production (YoY) -5.2%
06:00 Manufacturing Production (MoM) -2.3%
06:00 Index of Services (3M/3M) -2.4%
06:00 Trade Balance; non-EU £-1.756B
06:00 Total Trade Balance £-1.63B
06:00 Goods Trade Balance £-9.826B
06:00 Gross Domestic Product (MoM) -2.9%
n/a NIESR GDP Estimate (3M) -2%
10:00 NFIB Business Optimism Index 95.8
12:30 Consumer Price Index (YoY) 1.7%
12:30 Consumer Price Index ex Food & Energy (YoY) 1.3%
12:30 Consumer Price Index (MoM) 0.4%
12:30 Consumer Price Index Core s.a 270.3

Ngay sau khi bạn mở hoặc đóng vị thế giao dịch của mình, chênh lệch sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn, đây là sự khác biệt giữa giá hỏi và giá thầu hiện tại. Xin lưu ý: Alpho có quyền mở rộng chênh lệch theo quyết định của mình, giảm đòn bẩy, đặt giới hạn tối đa của đơn hàng và tổng mức tiếp xúc của khách hàng. Alpho cũng có quyền tăng ký quỹ trong những tình huống khi điều kiện thị trường yêu cầu như vậy.