GMT Event Actual Previous
Thursday, May 19
22:45 Trade Balance NZD (MoM) $584M $-581M Revised from $-392M
23:01 GfK Consumer Confidence -40 -38
Friday, May 20
03:00 Credit Card Spending (YoY) 1.1% 3.4%
06:00 Retail Sales (MoM) 1.4% -1.2% Revised from -1.4%
06:00 Retail Sales (YoY) -4.9% 1.3% Revised from 0.9%
06:00 Retail Sales ex-Fuel (MoM) 1.4% -0.9% Revised from -1.1%
06:00 Retail Sales ex-Fuel (YoY) -6.1% -0.2% Revised from -0.6%
06:30 Industrial Production (YoY) 7.9% 7.3%
07:30 BoE's Pill speech
17:00 Baker Hughes US Oil Rig Count 576 563
19:30 CFTC Oil NC Net Positions 310.8K
19:30 CFTC Gold NC Net Positions $193.3K
19:30 CFTC S&P 500 NC Net Positions $121.8K
19:30 CFTC GBP NC Net Positions £-79.6K
19:30 CFTC AUD NC Net Positions $-41.7K
Saturday, May 21
24h World Economic Forum - Davos
Sunday, May 22
24h World Economic Forum - Davos
23:05 RBA's Kent speech
Monday, May 23
24h Victoria Day
12:30 Chicago Fed National Activity Index 0.44
15:30 3-Month Bill Auction 1.05%
15:30 6-Month Bill Auction 1.49%
16:15 BoE's Governor Bailey speech
22:45 Retail Sales ex Autos (QoQ) 6.8%
22:45 Retail Sales (QoQ) 8.6%
24h World Economic Forum - Davos
23:00 S&P Global Services PMI 56.1
23:00 S&P Global Manufacturing PMI 58.8
23:00 S&P Global Composite PMI 55.9
23:01 Rightmove House Price Index (YoY) 9.9%
23:01 Rightmove House Price Index (MoM) 1.6%
Tuesday, May 24
06:00 Public Sector Net Borrowing £17.319B
08:30 S&P Global/CIPS Manufacturing PMI 55.8
08:30 S&P Global/CIPS Services PMI 58.9
12:55 Redbook Index (YoY) 12.7%
13:45 S&P Global Services PMI 55.6
13:45 S&P Global Manufacturing PMI 59.2
13:45 S&P Global Composite PMI 56.0
14:00 New Home Sales (MoM) 0.763M
14:00 New Home Sales Change (MoM) -8.6%

Ngay sau khi bạn mở hoặc đóng vị thế giao dịch của mình, chênh lệch sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn, đây là sự khác biệt giữa giá hỏi và giá thầu hiện tại. Xin lưu ý: Alpho có quyền mở rộng chênh lệch theo quyết định của mình, giảm đòn bẩy, đặt giới hạn tối đa của đơn hàng và tổng mức tiếp xúc của khách hàng. Alpho cũng có quyền tăng ký quỹ trong những tình huống khi điều kiện thị trường yêu cầu như vậy.