GMT Event Actual Previous
Thursday, Sep 24
14:00 New Home Sales Change (MoM) 4.8% 14.7% Revised from 13.9%
14:00 New Home Sales (MoM) 1.011M 0.965M Revised from 0.901M
14:00 Fed's Chair Powell testifies
14:00 Treasury Sec Mnuchin speech
14:00 BoE's Governor Bailey speech
14:30 EIA Natural Gas Storage Change 66B 89B
15:00 Kansas Fed Manufacturing Activity 18 23
15:30 4-Week Bill Auction 0.075% 0.080%
17:00 7-Year Note Auction 0.462% 0.519%
18:00 Fed's Williams speech
23:01 GfK Consumer Confidence -27
Friday, Sep 25
06:00 Public Sector Net Borrowing £25.944B
11:00 BoE Quarterly Bulletin
12:30 Durable Goods Orders ex Defense 10.1% Revised from 9.9%
12:30 Durable Goods Orders ex Transportation 2.6% Revised from 2.4%
12:30 Durable Goods Orders 11.4% Revised from 11.2%
12:30 Nondefense Capital Goods Orders ex Aircraft 1.9%
17:00 Baker Hughes US Oil Rig Count 179
19:10 Fed's Williams speech
19:30 CFTC Oil NC Net Positions 449.7K
19:30 CFTC Gold NC Net Positions $241K
19:30 CFTC S&P 500 NC Net Positions $21.5K
19:30 CFTC GBP NC Net Positions £2.3K
19:30 CFTC AUD NC Net Positions $16.2K
Saturday, Sep 26
24h Daylight Saving Time

Ngay sau khi bạn mở hoặc đóng vị thế giao dịch của mình, chênh lệch sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn, đây là sự khác biệt giữa giá hỏi và giá thầu hiện tại. Xin lưu ý: Alpho có quyền mở rộng chênh lệch theo quyết định của mình, giảm đòn bẩy, đặt giới hạn tối đa của đơn hàng và tổng mức tiếp xúc của khách hàng. Alpho cũng có quyền tăng ký quỹ trong những tình huống khi điều kiện thị trường yêu cầu như vậy.