GMT Event Actual Previous
Monday, Aug 02
24h August Civic Holiday
13:45 Markit Manufacturing PMI 63.4 63.1
14:00 Construction Spending (MoM) 0.1% -0.2% Revised from -0.3%
14:00 ISM Manufacturing Employment Index 52.9 49.9
14:00 ISM Manufacturing New Orders Index 64.9 66.0
14:00 ISM Manufacturing Prices Paid 85.7 92.1
14:00 ISM Manufacturing PMI 59.5 60.6
15:30 3-Month Bill Auction 0.05% 0.05%
15:30 6-Month Bill Auction 0.065% 0.050%
18:00 Loan Officer Survey
Tuesday, Aug 03
01:30 Home Loans 1.9%
01:30 Investment Lending for Homes 13.3%
01:30 Building Permits (MoM) -7.1%
01:30 Building Permits (YoY) 52.7%
04:30 RBA Interest Rate Decision 0.1%
04:30 RBA Rate Statement
06:30 RBA Commodity Index SDR (YoY) 49.1%
07:00 SECO Consumer Climate (3m) -7
n/a 30-y Bond Auction 1.274%
12:55 Redbook Index (YoY) 16%
13:30 Markit Manufacturing PMI 56.5
13:45 ISM-NY Business Conditions Index 37.2
14:00 Factory Orders (MoM) 1.7%
14:00 IBD/TIPP Economic Optimism (MoM) 54.3
n/a GDT Price Index -2.9%
18:00 Fed's Bowman speech
19:30 Total Vehicle Sales 15.4M
20:30 API Weekly Crude Oil Stock -4.728M
22:30 AiG Performance of Construction Index 55.5
22:45 Participation Rate 70.4%
22:45 Employment Change 0.6%
22:45 Unemployment Rate 4.7%
22:45 Labour Cost Index (YoY) 1.6%
22:45 Labour Cost Index (QoQ) 0.4%
23:00 Commonwealth Bank Services PMI 44.2
23:00 Commonwealth Bank Composite PMI 45.2
Wednesday, Aug 04
01:00 ANZ Commodity Price 0.8%
01:30 Retail Sales s.a. (MoM) -1.8%
08:30 Markit Services PMI 57.8
11:00 MBA Mortgage Applications 5.7%

Ngay sau khi bạn mở hoặc đóng vị thế giao dịch của mình, chênh lệch sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn, đây là sự khác biệt giữa giá hỏi và giá thầu hiện tại. Xin lưu ý: Alpho có quyền mở rộng chênh lệch theo quyết định của mình, giảm đòn bẩy, đặt giới hạn tối đa của đơn hàng và tổng mức tiếp xúc của khách hàng. Alpho cũng có quyền tăng ký quỹ trong những tình huống khi điều kiện thị trường yêu cầu như vậy.