GMT Event Actual Previous
Friday, Feb 03
13:30 Average Hourly Earnings (MoM) 0.3% 0.4% Revised from 0.3%
13:30 U6 Underemployment Rate 6.6% 6.5%
13:30 Labor Force Participation Rate 62.4% 62.3%
14:45 S&P Global Services PMI 46.8 46.6
14:45 S&P Global Composite PMI 46.8 46.6
15:00 ISM Services Prices Paid 67.8 68.1 Revised from 67.6
15:00 ISM Services Employment Index 50.0 49.4 Revised from 49.8
15:00 ISM Services New Orders Index 60.4 45.2
15:00 ISM Services PMI 55.2 49.2 Revised from 49.6
18:00 Baker Hughes US Oil Rig Count 599 609
Sunday, Feb 05
24h Waitangi Day
Monday, Feb 06
00:00 TD Securities Inflation (MoM) 0.2%
00:00 TD Securities Inflation (YoY) 5.9%
00:30 Retail Sales (QoQ) 0.2%
00:30 ANZ Job Advertisements -0.5%
08:40 BoE's Mann speech
09:30 S&P Global Construction PMI 48.8
15:00 Ivey Purchasing Managers Index 40.6
15:00 Ivey Purchasing Managers Index s.a 33.4
16:30 6-Month Bill Auction 4.68%
16:30 3-Month Bill Auction 4.59%
17:00 BoE's Mann speech
18:00 Loan Officer Survey
n/a CFTC Gold NC Net Positions $157.7K
n/a CFTC Oil NC Net Positions 249.8K
n/a CFTC S&P 500 NC Net Positions $-209K
n/a CFTC GBP NC Net Positions £-23.9K
n/a CFTC AUD NC Net Positions $-33.2K
21:30 AiG Performance of Construction Index 48.2
21:30 AiG Performance of Services Index 45.6
n/a AiG Performance of Mfg Index 44.7
Tuesday, Feb 07
00:00 ANZ Commodity Price -0.1%
00:01 BRC Like-For-Like Retail Sales (YoY) 6.5%
00:30 Exports (MoM) 0%
00:30 Imports (MoM) -1%
00:30 Trade Balance (MoM) 13,201M
03:30 RBA Rate Statement
03:30 RBA Interest Rate Decision 3.10%
06:45 Unemployment Rate s.a (MoM) 1.9%
07:00 Halifax House Prices (YoY/3m) 2.0%

Ngay sau khi bạn mở hoặc đóng vị thế giao dịch của mình, chênh lệch sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn, đây là sự khác biệt giữa giá hỏi và giá thầu hiện tại. Xin lưu ý: Alpho có quyền mở rộng chênh lệch theo quyết định của mình, giảm đòn bẩy, đặt giới hạn tối đa của đơn hàng và tổng mức tiếp xúc của khách hàng. Alpho cũng có quyền tăng ký quỹ trong những tình huống khi điều kiện thị trường yêu cầu như vậy.