GMT Event Actual Previous
Monday, Oct 03
07:30 SVME - Purchasing Managers' Index 57.1 56.4
08:30 S&P Global/CIPS Manufacturing PMI 48.4 48.5
13:05 Fed's Bostic speech
13:30 S&P Global Manufacturing PMI 49.8 48.7
13:45 S&P Global Manufacturing PMI 52.0 51.8
14:00 Construction Spending (MoM) -0.7% -0.6% Revised from -0.4%
14:00 ISM Manufacturing Employment Index 48.7 54.2
14:00 ISM Manufacturing New Orders Index 47.1 51.3
14:00 ISM Manufacturing PMI 50.9 52.8
14:00 ISM Manufacturing Prices Paid 51.7 52.5
15:30 6-Month Bill Auction 3.85%
15:30 3-Month Bill Auction 3.27%
15:45 Fed's Barkin speech
18:15 Fed's George speech
19:10 Fed's Williams speech
n/a Total Vehicle Sales 13.2M
21:00 NZIER Business Confidence (QoQ) -65%
21:30 AiG Performance of Mfg Index 49.3
22:45 Fed's Bostic speech
Tuesday, Oct 04
00:30 Investment Lending for Homes -11.2%
00:30 Home Loans -7.0%
00:30 ANZ Job Advertisements 2%
00:30 Building Permits (MoM) -17.2%
00:30 Building Permits (YoY) -25.9%
03:30 RBA Interest Rate Decision 2.35%
03:30 RBA Rate Statement
05:30 RBA Commodity Index SDR (YoY) 21.7%
12:55 Redbook Index (YoY) 11%
13:00 Fed's Williams speech
13:15 Fed's Mester speech
14:00 JOLTS Job Openings 11.239M
14:00 Factory Orders (MoM) -1.0%
14:00 GDT Price Index 2.0%
15:30 52-Week Bill Auction 3.46%
17:00 Fed's Daly speech
20:30 API Weekly Crude Oil Stock 4.15M
22:00 S&P Global Composite PMI 50.8
22:00 S&P Global Services PMI 50.4
Wednesday, Oct 05
01:00 RBNZ Interest Rate Decision 3.0%
01:00 RBNZ Rate Statement

Ngay sau khi bạn mở hoặc đóng vị thế giao dịch của mình, chênh lệch sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn, đây là sự khác biệt giữa giá hỏi và giá thầu hiện tại. Xin lưu ý: Alpho có quyền mở rộng chênh lệch theo quyết định của mình, giảm đòn bẩy, đặt giới hạn tối đa của đơn hàng và tổng mức tiếp xúc của khách hàng. Alpho cũng có quyền tăng ký quỹ trong những tình huống khi điều kiện thị trường yêu cầu như vậy.