GMT Event Actual Previous
Wednesday, Apr 24
12:30 Durable Goods Orders ex Defense 2.3% 1.5% Revised from 2.2%
12:30 Nondefense Capital Goods Orders ex Aircraft 0.2% 0.4% Revised from 0.7%
12:30 Durable Goods Orders 2.6% 0.7% Revised from 1.4%
12:30 Retail Sales (MoM) -0.1% -0.3%
12:30 Retail Sales ex Autos (MoM) -0.3% 0.4% Revised from 0.5%
24h ANZAC Day
14:30 EIA Crude Oil Stocks Change -6.368M 2.735M
24h ANZAC Day
17:00 5-Year Note Auction 4.659% 4.235%
17:30 BoC Summary of Deliberations
Thursday, Apr 25
12:30 Continuing Jobless Claims 1.812M
12:30 Initial Jobless Claims 4-week average 214.5K
12:30 Initial Jobless Claims 212K
12:30 Gross Domestic Product Annualized 3.4%
12:30 Gross Domestic Product Price Index 1.7%
12:30 Wholesale Inventories 0.5%
12:30 Goods Trade Balance $-91.4B
12:30 Personal Consumption Expenditures Prices (QoQ) 1.8%
12:30 Core Personal Consumption Expenditures (QoQ) 2.0%
14:00 Pending Home Sales (YoY) -7%
14:00 Pending Home Sales (MoM) 1.6%
14:30 EIA Natural Gas Storage Change 50B
15:00 Kansas Fed Manufacturing Activity -9
15:30 4-Week Bill Auction 5.28%
17:00 7-Year Note Auction 4.185%
22:00 ANZ – Roy Morgan Consumer Confidence 86.4
23:01 GfK Consumer Confidence -21
Friday, Apr 26
01:30 Export Price Index (QoQ) 5.6%
01:30 Import Price Index (QoQ) 1.1%
01:30 Producer Price Index (YoY) 4.1%
01:30 Producer Price Index (QoQ) 0.9%
08:00 SNB's Chairman Jordan speech
12:30 Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) 2.5%
12:30 Personal Income (MoM) 0.3%
12:30 Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) 0.3%
12:30 Personal Spending 0.8%
12:30 Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) 2.8%
12:30 Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) 0.3%
14:00 UoM 5-year Consumer Inflation Expectation 3%
14:00 Michigan Consumer Sentiment Index 77.9

Ngay sau khi bạn mở hoặc đóng vị thế giao dịch của mình, chênh lệch sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn, đây là sự khác biệt giữa giá hỏi và giá thầu hiện tại. Xin lưu ý: Alpho có quyền mở rộng chênh lệch theo quyết định của mình, giảm đòn bẩy, đặt giới hạn tối đa của đơn hàng và tổng mức tiếp xúc của khách hàng. Alpho cũng có quyền tăng ký quỹ trong những tình huống khi điều kiện thị trường yêu cầu như vậy.