GMT Event Actual Previous
Friday, Jul 10
12:30 Producer Price Index ex Food & Energy (YoY) 0.1% 0.3%
12:30 Producer Price Index ex Food & Energy (MoM) -0.3% -0.1%
12:30 Producer Price Index (MoM) -0.2% 0.4%
16:00 USDA WASDE Report
17:00 Baker Hughes US Oil Rig Count 181 185
19:30 CFTC Gold NC Net Positions $266.7K
19:30 CFTC Oil NC Net Positions 543.8K
19:30 CFTC S&P 500 NC Net Positions $-49.6K
19:30 CFTC GBP NC Net Positions £-21K
19:30 CFTC AUD NC Net Positions $-3K
Sunday, Jul 12
22:45 Food Price Index (MoM) -0.8%
23:01 Rightmove House Price Index (MoM) -0.2%
23:01 Rightmove House Price Index (YoY) 2.1%
Monday, Jul 13
15:30 Fed's Williams speech
15:30 3-Month Bill Auction 0.15%
15:30 6-Month Bill Auction 0.165%
15:30 BoE's Governor Bailey speech
18:00 Monthly Budget Statement $-399B
n/a REINZ House Price Index (MoM) -0.5%
22:45 Visitor Arrivals (YoY) -99.4%
23:01 BRC Like-For-Like Retail Sales (YoY) 7.9%
Tuesday, Jul 14
01:30 National Australia Bank's Business Conditions -24
01:30 National Australia Bank's Business Confidence -20
02:00 ANZ Monthly Inflation Gauge (MoM) 0.2%
02:00 ANZ Monthly Inflation Gauge (YoY) 2.8%
06:00 Industrial Production (MoM) -20.3%
06:00 Industrial Production (YoY) -24.4%
06:00 Manufacturing Production (MoM) -24.3%
06:00 Manufacturing Production (YoY) -28.5%
06:00 Index of Services (3M/3M) -9.9%
06:00 Trade Balance; non-EU £-2.658B
06:00 Goods Trade Balance £-7.49B
06:00 Total Trade Balance £0.305B
06:00 Gross Domestic Product (MoM) -20.4%
06:30 Producer and Import Prices (YoY) -4.5%
06:30 Producer and Import Prices (MoM) -0.5%
10:00 NFIB Business Optimism Index 94.4
n/a 10-y Bond Auction 0.249%
n/a NIESR GDP Estimate (3M) -17.6%
12:30 Consumer Price Index (MoM) -0.1%

Ngay sau khi bạn mở hoặc đóng vị thế giao dịch của mình, chênh lệch sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn, đây là sự khác biệt giữa giá hỏi và giá thầu hiện tại. Xin lưu ý: Alpho có quyền mở rộng chênh lệch theo quyết định của mình, giảm đòn bẩy, đặt giới hạn tối đa của đơn hàng và tổng mức tiếp xúc của khách hàng. Alpho cũng có quyền tăng ký quỹ trong những tình huống khi điều kiện thị trường yêu cầu như vậy.