Blog author

Milosh Pham

Financial Analyst

Giám đốc phân tích của Alpho đã tốt nghiệp trường trung học kinh tế trước khi anh ấy trở thành cử nhân ngành tiếp thị quốc tế tại trường đại học Prague. Sau đó, anh đã tiếp tục nâng cao trình độ với bằng cử nhân tài chính tại Đại học Teeside. Trải qua nhiều kinh nghiệm làm quản lý tài khoản trong các dịch vụ tài chính, anh ấy đã trở thành giám đốc chuyên môn của Công ty môi giới Gulf Brokers vào năm 2017. Hai năm sau, anh ấy có cơ hội gia nhập Alpho.

9 articles